piątek, 20 stycznia 2017

Wilki, owce i pasterze - Paweł Heintsch

Paweł Heintsch (1929 - 2008), polski duchowny, poeta. 

Wikariusz w Krośniewicach w latach 1957 - 1959. Dwa lata temu prezentowałem tutaj jego wiersz pt. "Kościół w Krośniewicach". Heintsch w Krośniewicach napisał wiersze : "Maj", "Kapłaństwo" i wspomniany "Kościół w Krośniewicach". 
Jest też autorem wydanych w 2000 roku wspomnień "Wilki, owce i pasterze (reportaż z pamięci)" . 
W książce tej wspomina swój pobyt w Krośniewicach. 
Fragment :
"Po zakończeniu wojny zaczęli wracać księża z obozów hitlerowskich. Po klęsce wrześniowej Kutnowskie zostało włączone do Reichu. W Krośniewicach zaraz aresztowano proboszcza, księdza Mościckiego a także wikarego, księdza Szczepaniaka. Ten pierwszy wkrótce został zamordowany. Drugi - wylądował w Dachau. Przez cały czas otrzymywał paczki z Krośniewic. Słały mu je niejakie panny Jóźwiakówny a i inni parafianie od czasu do czasu. Żył nadzieją, że wróci do Krośniewic i zostanie tu proboszczem. Jak sam opowiadał, gdy wysiadł z autobusu, z drżącym sercem szedł znanymi sobie uliczkami ku plebani. Zapukał. I tu doznał szoku. Otworzył mu drzwi profesor z Seminarium, ksiądz doktor Wacław Bielawski. Ksiądz Szczepanik w łacinie nie celował. Z trudem przebrnął tę przeszkodę na drodze ku kapłaństwu. I oto ten upiór z koszmarów sennych - seminaryjna piła, ksiądz Bielawski. 
Wykrzyknął :
- A ksiądz profesor skąd tutaj ?!?
- A ja tu jestem proboszczem.
- Ach tak. Bo ja byłem w obozie, to myślałem, że ja nim będę.
- No to księżulek miał takie specjalne objawienie - ironizował prałat. Może ksiądz zostać u mnie wikarym. Odpowiada ?
I tak się stało. Gdy poznałem księdza Szczepaniaka (i wysłuchałem powyższej opowieści) był już proboszczem w parafii Rdutów, krośniewickiego dekanatu."

Polecam. Niebawem tutaj umieszczę więcej fragmentów.

Paweł Heintsch 
"Wilki, owce i pasterze (reportaż z pamięci)"
2000

Post scriptum
Prawdopodobnie ksiądz Heintsch pomylił nazwisko księdza proboszcza zamordowanego przez Niemców. W artykule sprzed 3 lat, opisywałem historię księdza Proboszcza Katuszewskiego, zamordowanego przez Niemców  w obozie -  zobacz Ksiądz Proboszcz.