niedziela, 26 stycznia 2014

Ksiądz Proboszcz
Ks. Feliks Katuszewski


Feliks Katuszewski - krośniewicki proboszcz, aresztowany w 1940 roku, więziony m.in. w Dachau a następnie w 1942 zamordowany w Hartheim.

Urodził się w 1886 roku w Charłupi Wielkiej, ukończył w 1911 roku seminarium duchowne w Warszawie. Był wikariuszem w Stanisławowie, w Służewie, w parafii Matki Bożej Loretańskiej na Pradze i w parafii św. Andrzeja w Warszawie. W roku 1918 został proboszczem w Cegłowie. Następnie w roku 1933 został proboszczem w Krośniewicach, gdzie 26.08.1940 roku został aresztowany. Więziony w Szczeglinie, następnie w Sachsenhausen, później przetransportowany do Dachau (nr obozowy 22312), 6.V.1942r. wywieziony do Hartheim gdzie został zamordowany.
Instytut Pamięci Narodowej (IPN) prowadzi śledztwo w sprawie zamordowania w latach 1939 – 1945 w tzw. zakładzie eutanazji w Hartheim koło Linzu (Republika Austrii) nieustalonej liczby obywateli polskich ( poszukiwane są informacje, świadkowie). Dotychczas ustalono nazwiska blisko 800 zamordowanych w Hartheim więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. W tym księdza Feliksa Katuszewskiego.
W Cegłowie jedna z ulic otrzymała nazwę Księdza Feliksa Katuszewskiego. W miejscowym kościele odsłonięto pamiątkową tablicę z odciśniętym wizerunkiem głowy ks. Katuszewskiego – kapłana, męczennika i Polaka.