czwartek, 26 listopada 2020

Kajew (1989)


Tygodnik Płocki z 2 lipca 1989 roku informował : 

"W Kajewie (..) była kaplica mariawitów. Stylową budowlę sakralną, murowaną, wzniesiono w latach dwudziestych bieżącego stulecia. Wobec nikłej liczby wyznawców od pewnego czasu obiekt wykorzystywany był jako magazyn. (...) od kilku dni zabytkowy budynek jest rozbierany. Ciekawi jesteśmy czy aby za wiedzą i zgodą wojewódzkiego urzędu konserwatorskiego ?" 

Jeśli posiadasz zdjęcia kościoła w Kajewie, udostępnij je i ocal od zapomnienia. To jest wspólna historia lokalnej społeczności, która dotychczas nie została udokumentowana.

Zobacz zdjęcia z kościołem w tle które zostały udostępnione - tutaj