piątek, 27 maja 2016

Alexander - nabożeństwo w Krośniewicach

Podpis Aleksandra Rembielińskiego
Aleksander Rembieliński - dziedzic dóbr Krośniewice, syn Rajmunda Rembielińskiego.

Urodzony w 1820 roku w Warszawie (zobacz metrykę).
Poślubił Pelagię z Zamoyskich (czytaj Zaślubiny w Hamburgu).
Zmarł w 1872 roku. Niewiele wiadomo na temat jego śmierci. Dlatego tym razem przytaczam notkę prasową z 1872 roku, opisującą nabożeństwo żałobne w Krośniewicach, w której wskazana jest dokładna data jego śmierci.


Krośniewice, dnia 17 lutego 1872 roku
Wiadomość o śmierci ś.p. Aleksandra Rembielińskiego dziedzica dóbr Krośniewice z przyległościami i kolatora parafji, zmarłego w Warszawie dnia 14 lutego r.b., przejęła wszystkich miejskich mieszkańców i włościan dotkliwym smutkiem. Z tego powodu za staraniem miejscowego proboszcza księdza Szmidla i administratora dóbr Krośniewice p. Midouszewskiego, odprawionem zostało w dniu dzisiejszym we wszystkich kościołach w majętności zmarłego dziedzica znajdujących się, żałobne nabożeństwo. Podczas nabożeństwa w Krośniewicach odprawionego, chór amatorów muzyki pod przewodnictwem p.Syrewicza, wykonał ważniejsze ustępy z "requiem" Nocha i Sznabla. Poczem miejscowy proboszcz ks. Szmidel, w krótkiej ale z rozrzewnionego serca pochodzącej przemowie, wygłosił ważniejsze zasługi i cnoty zgasłego dziedzica i kolatora. Pojęli to dobrze mieszkańcy miasta, licznie na to nabożeństwo zgromadzeni, gdyż ich dobrobyt był zawsze głównym wspaniałomyślnego dziedzica celem, a szczera, ogólna modlitwa ich, była tej prawdy niezaprzeczalnym dowodem.

Poza powyżej wymienionymi wpisami o Aleksandrze Rembielińskim, opisywałem również "jego" pałacyk w Warszawie (zobacz Pałacyk Rembielińskiego), a także o budowie kościoła, którego był kolatorem (zobacz Kamień węgielny).
A wszystkie wpisy dotyczące Rembielińskich przeczytasz wybierając kategorię postów - Rodzina Rembielińskich