wtorek, 19 kwietnia 2016

Zaślubiny w Hamburgu

Za datę ślubu Aleksandra Rembielińskiego z Pelagią Zamoyską przyjmuje się rok 1853. Taka data pojawia się na wielu tablicach i drzewach genealogicznych. Nigdzie jednak nie spotykamy potwierdzenia tego faktu w dokumentach (metrykach).

Tym czasem dotarłem do artykułu informującego o uroczystości ślubnej jaka odbyła się w Hamburgu w październiku 1854 roku. Czyli rok później od przyjętej daty ślubu.

Dnia 11 b.m. odbył się w Hamburgu obrzęd zaślubin Aleksandra Rembielińskiego, dziedzica dóbr Krośniewice w powiecie Gostyńskim, guberni Warszawskiej, z panną Pelagią hrabianką Zamoyską, drugą z kolei wychodzącą za mąż w tym roku córką hrabiego Konstantego i Anieli z książąt Sapiechów hrabiostwa Zamojskich.

Zatem wydaje mi się, że przy braku wiarygodnych źródeł potwierdzających datę ich ślubu w 1853 roku, w ślad za powyższą notatką prasową możemy przyjąć datę ich ślubu jako 11 października 1854 r.