sobota, 14 listopada 2015

Towarzystwo Ogródków Działkowych (1937)

Tablica przy wejściu do ogródków działkowych
W latach 30 ubiegłego wieku Hrabina Rembielińska przekazała kilka hektarów ziemi najuboższym mieszkańcom Krośniewic. Na otrzymanej łączce wypasano konie, kozy, krowy do czasu, aż burmistrz Feliks Andrysiewicz pod koniec 1936 roku, zaproponował założenie ogródków działkowych. 
1 stycznia 1937 roku powołano do życia Towarzystwo Ogródków Działkowych w Krośniewicach , na którego czele stanął sam burmistrz Andrysiewicz. Będąc zaradnym gospodarzem miasta, pozyskał on środki finansowe z Ministerstwa Opieki Społecznej na zagospodarowanie ogródków. Z tych funduszy wybudowano w centralnym punkcie, piękny drewniany pawilon z salą zebrań, mini przedszkolem dla dzieci działkowców oraz mieszkaniem stałego dozorcy. 
W czasie II wojny światowej,  zadbany teren  ogródków przejęli i uprawiali Niemcy. 
Po wojnie teren zmniejszono a nowy zarząd zdecydował o nadaniu ogródkom imienia Karola Świerczewskiego. Po kilkudziesięciu latach funkcjonowanie ogródków zostało zagrożone, gdyż pod koniec lat 80 teren krośniewickich ogródków działkowych miał zostać przeznaczony na zabudowę wielorodzinną. Planowano zakończenie inwestycji w 2000 roku a same ogródki miały być zlokalizowane w nowym miejscu - w Krzewiu. Pomimo zagrożeń ogródki działkowe pozostały nienaruszone. Niestety, jak widzimy na tablicy umieszczonej przy wejściu, patronem dla działkowców nadal pozostaje Karol Świerczewski.
Młodym czytelnikom przypomnę, że Karol Świerczewski to Polak, który w czasie wojny polsko - bolszewickiej 1920 roku walczył po stronie Armii Czerwonej przeciwko wolnej Polsce. Świerczewski to późniejszy generał radziecki, komunista wydający wyroki śmierci na żołnierzach Armii Krajowej. W okresie PRLu komuniści robili z niego bohatera, co zrozumiałe dla tamtych czasów,  dlatego został patronem ogródków w Krośniewicach.
Ale teraz ? 
Czy ta tablica i ten patron symbolizują 25 lat wolności w Krośniewicach ? 
Czy Krośniewice to komunistyczny skansen ?
Wstyd