wtorek, 10 listopada 2015

Opis Krośniewic z 1915

Krośniewice ok.1915r. z kolekcji www.ekrosniewice.pl

Opis miasta w notatce Komitetu Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim z 1915 roku.

Krośniewice, piękna majętność rodziny Rembielińskich, których wojna nie zastała w domu. Zajeżdżamy przed kościół w celu porozumienia się z proboszczem ks.Jaźwińskim. W kościele ślady wojny, popękały od huku dział przede wszystkim piękne kolorowe okna, na zewnątrz tu i owdzie na murze ślady szrapneli (pocisków artyleryjskich - przyp. J.S.), to samo w mieście. Odwiedzamy również miejscowego lekarza p.dr.Kucharskiego, który podobnie jak ksiądz proboszcz przyobiecał w tej okolicy być pomocnym komitetowi (Komitet Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim - przyp. J.S.) w jego czynnościach. 


Czytaj też opis miasta z 1917 roku : Pamiętnik dziesięciolecia