piątek, 16 marca 2018

Z Krystynopola do Krośniewic

Dotychczas na tej stronie prezentowałem dziedziców Krośniewic z rodów Gomolińskich, Opackich oraz Rembielińskich. Tam gdzie było to możliwe publikowałem ich wizerunki portretowe lub fotograficzne. Starałem się też wskazać miejsca ich pochówku np. Antoniny Rembielińskiej w Kaźmierzu pod Szamotułami, Pelagii Rembielińskiej w Krośniewicach czy Marianny Gomolińskiej z Opackich pochowanej na warszawskich Powązkach. 
Na zakończenie pozostali mi ostatni z rodu Rembielińskich m.in Teresa Rembielińska z domu Wiśniewska. I to w jej sprawie odezwała się do mnie nasza Polonia z Kresów a dokładniej z Czerwonogrodu na obecnej Ukrainie.

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogradzie wraz z lokalną społecznością zajmuje się rewitalizacją cmentarza w Czerwonogradzie (dawny Krystynopol) skąd pochodziła Teresa Wiśniewska. To na tamtejszym cmentarzu znajduje się zniszczona obecnie kaplica ze szczątkami jej rodziny. Poniżej prezentuję link z Kuriera Galicyjskiego opisujący ponowny pochówek szczątków.
Prezes czerwonogradzkiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Natalia Żuk powiedziała, że cmentarz, który liczy ponad 180 lat, dawno jest nieczynny i bardzo zdewastowany. Najbardziej wyróżniającym się akcentem jest wybudowana w końcu XIX wieku kaplica Wiśniewskich, do których w latach 1848–1926 należał dawny pałac Potockich. W czasach sowieckich nieznani sprawcy w znacznym stopniu zniszczyli rodową kaplicę cmentarną, zdewastowali także krypty i zbezcześcili trumny Wiśniewskich.
czytaj więcej na :

Poszukujemy (zarówno Polskie Towarzystwo Ziemi Lwowskiej oddział Czerwonogród oraz autor tej strony) informacji odnośnie daty i miejsca pochówku Hrabiny Teresy Rembielińskiej z Wiśniewskich. Wszelkie wskazówki pomocne w ustaleniu będą mile widziane.

Myślę, że jeśli znajdą się chętni do wsparcia finansowego Polonii na Ukrainie, to będzie to dla nich pomocne i warto się zaangażować.

A już niebawem zaprezentuję na www.ekrosniewice.pl nieznane zdjęcie ślubne Teresy Wiśniewskiej i Konstantego Rembielińskiego z 1887 roku.