piątek, 23 marca 2018

Metryka Konstantego Rembielińskiego (Paryż 1857r.)

Metryka Konstantego Władysława Szczepana Rembielińskiego. Dotychczas dokładna data oraz miejsce jego urodzin nie było znane. W monografii Krośniewic ("Krośniewice. Dzieje miasta i okolic") określono jedynie, że Konstanty urodził się po 1854 roku. Natomiast w różnego rodzaju opracowaniach genealogicznych podany jest jedynie rok urodzenia, czyli 1857. Na próżno też szukać jego metryki w krośniewickiej parafii.


Od teraz znamy już datę jego urodzin, gdyż kolejny nieznany fakt dotyczący Krośniewic zostaje odkryty na www.ekrosniewice.pl

Dziś prezentuję odpis z metryki Konstantego, wpisany do księgi chrztów w Warszawie w 1874 roku, na postawie świadectwa wydanego w Paryżu w 1871 roku.

Konstanty Władysław Szczepan Rembieliński urodzony 26 grudnia 1857 roku w Paryżu, ochrzczony tam 16 stycznia 1858 roku. Syn Aleksandra Rembielińskiego i Pelagii z hrabiów Zamoyskich. Ojcem chrzestnym był hrabia Władysław Zamoyski a matką chrzestną Róża hrabina Zamoyska.

Portret Konstantego opublikowałem tutaj.
Zdjęcie Konstantego z matką i bratem opublikowałem tutaj.
Zdjęcie ślubne Konstantego i Teresyopublikowałem tutaj.
Zdjęcie Konstantego opublikowałem tutaj oraz kolejne tutaj.


Konstanty zmarł 10.02.1933 roku. Miejsce pochówku nie jest znane.