sobota, 15 października 2016

Szarytki

Szarytki-przykładowe zdjęcie/źródło gosc.pl
Siostry Szarytki - czyli Zgromadzenie  Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Po wojnie do Krośniewic zostały sprowadzone przez ówczesnego proboszcza, księdza prałata Wacława Bielawskiego.
Na przełomie lat 50 i 60 ubiegłego wieku, w Krośniewicach były 3 siostry, które mieszkały przykościelnym budynku (później dom katechetyczny, aktualnie dom kościelnego). Do roku 1964 siostry Szarytki nosiły habit z charakterystycznym kornetem (czepkiem) widocznym na przykładowym zdjęciu.
Opiekowały się zakrystią i prowadziły działalność charytatywną w naszej parafii. Według zachowanych wspomnień, siostry zakonne były w Krośniewicach do 1979 roku (?), choć niewykluczone, że nie były to już siostry szarytki a siostry z innego zakonu.

p.s. Dzięki doskonałej pamięci czytelników udało się odtworzyć, iż te trzy siostry zakonne to były : Irena, Maria i Regina.