piątek, 30 stycznia 2015

"Pamiętnik dziesięciolecia" (1915-1924)

W "Pamiętniku dziesięciolecia 1915-1924" Stanisława Karpińskiego (wydanym w 1931 roku) natrafiłem na wątek Krośniewic.

Wpis w pamiętniku z 18 maja 1917 roku :

Wracając z Kotkowa na stację do Ostrów, zajechałem w Krośniewicach na cmentarz, gdzie spoczywa nieboszczka moja matka. Zmieniony wygląd miasteczka zdumiał mnie: betonowe chodniki, oświetlenie, czystość i Stadtgarten przy poczcie ! Trzeba było najścia niemców, aby dowiedzieć się, że ogród pocztowy jest własnością miasta. A już wprost oniemiałem z podziwu, kiedy przed bramą cmentarną nie ujrzałem błotnistego, zawsze cuchnącego stawu. Co się stało ? Zawsze tu był i zawsze tarzały się w nim świniaki i dzieciaki ! Zniknął. Zasypany ziemią. Kto tego cudu dokonał ? Dwóch niemców okupacyjnych, reprezentujących w miasteczku silę i kulturę Niemiec.

Stanisław Karpiński (1870-1943) - Minister Skarbu, Senator, Prezes Banku Polskiego.