piątek, 22 sierpnia 2014

Rok 1914 : kolej w Krośniewicach

oprac. W. Głazek

O pierwszej linii kolejowej na ziemi krośniewickiej wspominałem w artykule Kolej cukrownicza . Natomiast w wątku Mątwy - Krośniewice - Stryków omawiałem doprowadzenie linii kolejowej do centrum miasta i stąd dalej do Strykowa. Zwracałem uwagę, że ustalenie dokładnej daty dotarcia do Krośniewic jest kwestią sporną, gdyż poszczególni autorzy podają różne dane. W moim artykule powoływałem się na ustalenia B.Pokropińskiego oraz J.Pawłowskiego. Tym razem przedstawiam opis budowy linii Mątwy - Krośniewice - Stryków na podstawie opublikowanego w latach 30 XX wieku artykułu ppłk. inż Wacława Głazka.Naczelne Dowództwo Armii Niemieckiej, dnia 12.11.1914 roku, wydało rozkaz budowy linii kolejowej o rozpiętości 0,60 m w kierunku "Montwy - Stryków". Oczekiwano, że stację Krośniewice budowa osiągnie 23 listopada. W rzeczywistości, wobec niespodziewanych trudności, stację Krośniewice osiągnięto 6 grudnia 1914 roku (Dobre 18/11; Lubraniec 22/11; Dąbrowice 5/12; Krośniewice 6/12; Ozorków 21/12; Stryków 30/12).
"Dnia 6 grudnia 1914 roku osiągnięto Krośniewice i następnego dnia w południe nadeszły tu pierwsze pociągi. Zgodnie ze wskazaniem Naczelnego Dowództwa, dostarczyła kolejka do Krośniewic ogromne masy zaopatrzenia. Tu jednak nie starczało kolumn taborowych do odbioru i trzeba było znaczną część zapasów, aby nie tamować ruchu pociągów z materiałami do budowy, ułożyć wzdłuż torów."
Prawie 150 km linii kolejowej Mątwy - Stryków, wybudowano w ciągu 46 dni, choć planowano wybudować w ciągu 15 dni. Do budowy wykorzystano 1500 robotników, dzięki temu średnio budowano 3,2 km dziennie.

Wydaje mi się, że powyższe dane, opublikowane niespełna 20 lat od opisywanych wydarzeń, można uznać za najbardziej wiarygodne. Zatem uważam, że za datę dotarcia do Krośniewic kolejki wąskotorowej, powinniśmy przyjąć 6 grudnia 1914 roku, czyli datę zaprezentowaną przez W. Głazka.