niedziela, 17 sierpnia 2014

Jerzy Dunin - Borkowski

Jerzy Dunin Borkowski
Jerzy Dunin Borkowski (ur.27.11.1908 w Krośniewicach - zm.23.07.1992 w Krośniewicach ) syn Władysława Dunin Borkowskiego (czytaj Genealogia Dunin Borkowskich ) oraz Zdzisławy z Bacciarellich.
Uczestnik Powstania Warszawskiego, ekonomista, ukończył SGH, po wojnie powrócił do Krośniewic. Farmaceuta (prowadził w Krośniewicach aptekę), kolekcjoner sztuki, twórca muzeum (jego imienia).

Nazywany jest Hetmanem Kolekcjonerów Polskich. Przez kilkadziesiąt lat zgromadził eksponaty z różnych dziedzin sztuki, archiwaliów, numizmatów, pamiątek po wybitnych Polakach. W 1978 roku swoją kolekcję przekazał narodowi. W Krośniewicach powstało muzeum, którego został dożywotnim kuratorem. Zmarł w 1992 roku i został pochowany na warszawskich Powązkach.


Krośniewice 1909 : metryka Jerzego Dunin Borkowskiego
Metryka:  Działo się w osadzie Krośniewice dwudziestego września (trzeciego października) tysiąc dziewięćset dziewiątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Władysław Dunin – Borkowski (Władysław Dunin Borkowski), lat trzydzieści pięć, właściciel apteki, w osadzie Krośniewice zamieszkały, w obecności Stanisława Dunina Borkowskiego, lat czterdzieści trzy, notariusza w mieście Nieszawie zamieszkałego i Stanisława Bacciarelli, lat sześćdziesiąt dwa, utrzymującego się z własnych środków, w osadzie Krośniewice zamieszkałego i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Krośniewice czternastego (dwudziestego siódmego) listopada tysiąc dziewięćset ósmego roku o godzinie trzeciej rano z prawowitej jego małżonki Zdzisławy z domu Bacciarelli (Zdzisławy z Bacciarelli), lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadano imię Jerzy (Jerzy), a rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Dunin Borkowski i Janina Skotnicka. Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca dziecięcia. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany. Ks. Konstanty Jaźwiński urzędnik stanu cywilnego, Władysław Dunin Borkowski, Stanisław Dunin Borkowski, S. Bacciarelli

Więcej o życiu pana Jerzego przeczytasz w kategorii postów : Jerzy Dunin Borkowski