sobota, 8 marca 2014

Kamień węgielny

foto : własne
Notatka prasowa, opisująca poświęcenie węgielnego kamienia pod nowy kościół w mieście Krośniewicach 15 sierpnia 1866 roku.

Miasto Krośniewice w Powiecie Gostyńskim w punkcie zetknięcia się kilku traktów szosowych położone, w terrytoryum swojem posiadające Fabrykę tytoniu i cygar, Młyn parowy, Bióro Urzędu Pocztowego, oraz 5 wiorst odległą Fabrykę cukru Ostrowy ze stacyą tegoż nazwiska na kolei żelaznej Warszawsko - Bydgoskiej, w okazałe gmachy ciągle wzrasta, a ludność parafii widocznie się wzbogaca.

Dotychczasowy kościół parafialny drewniany od roku 1700 istniejący, ani miejscowości, ani potrzebom duchownym parafian odpowiedzieć nie mógł. Dziedzic miasta i wsi przeważnie tą parafią składających Aleksander Rembieliński i jego małżonka Pelagia z hrabiów Zamojskich, postanowili wraz z parafianami, i miejscowości i potrzebie duchownej parafii, zadość uczynić w wybudowaniu nowej świątyni.
Dzień 15 sierpnia jako tytuł Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dawnej i nowej świątyni, przeznaczono na położenie węgielnego kamienia. Władza duchowa do tego aktu wydelegowała Jks. Kanonika Łasickiego Proboszcza z Dąbrowic, który poprzedzony bractwami z światłem i chorągwiami, nadto otoczony duchowieństwem i zwierzchnikami władz Gostyńskiego powiatu tudzież massami ludu, udał się na miejsce rozkopanych fundamentów; przed rozpoczęciem obrzędu na ubraną w dywany i kwiaty ambonę, wszedł Jks. Celebrans a przejęty sam ważnością przedmiotu, tak prosto, zrozumiale i serdecznie przemówił o trwałości katolickiego kościoła na kamieniu, którym jest Chrystus, wspartego, że słuchacze nauczeni i zbudowani odeszli.
Po ukończeniu obrzędu, Komitet budowy kościoła zaprosił przybyłych gości na ten cel przygotowanej w jednym z gmachów miejscowych; gdzie w czasie obiadu Komitet wniósł toast za zdrowie Najjaśniejszego Cesarza Aleksandra II, następnie Dziedziców, a w końcu parafian; przy wyjściu zaś ugoszczeni podali sobie ręce, aby rozpoczęte dzieło jak najspieszniej doprowadzić do końca i że tak przy pomocy Bożej, dobrych chęciach parafian i gorliwości budowniczego powiatn stanie się - potwierdza postęp robót coraz widoczniejszy.
W końcu nadmienia się, że budujący kościół jest w stylu gotyckim, którego projekt sporządził budowniczy gubernialny p. Franciszek Tournelle.

Pisownia oryginalna; Gazeta Warszawska z 1866 roku