sobota, 18 czerwca 2011

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krośniewicach

1967 Szkoła Podstawowa nr 2
Krośniewice pow. Kutno. Szkoła Podstawowa.
Wg fotografii barwnej K. Kaczyńskiego.
Biuro Wydawnicze "Ruch". Nakład 20000 egz. 1967 rok. Bez obiegu