czwartek, 16 czerwca 2011

Ulica Kutnowska

Jedna z moich pierwszych pocztówek. Ulica Kutnowska wydaw. K. M. Jakubowicz, obieg z 1915 r.