czwartek, 8 października 2020

Polacy pochowani na cmentarzu Montresor

Publikacja "Polacy pochowani na cmentarzu Montresor" przybliża nam historię zamku i cmentarza w Montresor. To francuskie miasteczko od połowy XIX wieku związane jest z potomkami i spadkobiercami Ksawerego Branickiego.

Ksawery Branicki (1816-1879) dla którego matka zakupiła zamek Montresor, był jednym z najbogatszych ludzi we Francji. Późno, bo dopiero w wieku 57 lat (w 1873 roku) poślubił wdowę po Aleksandrze Rembielińskim, właścicielkę Krośniewic Pelagię Rembielińską hrabinę Zamoyską. 

Na cmentarzu w Montresor zostało pochownych ponad 60 osób, w tym członkowie bliższej i dalszej rodziny oraz przyjaciele polskich właścicieli zamku. 

W kaplicy cmentarnej znajduje się grób Stanisława Rembielińskiego, zmarły w Paryżu w 1909 roku syn dziedzica Krośniewic Aleksandra i Pelagii. Natomiast na cmentarzu w Montresor pochowana została w 1988 roku Julia Lubomirska z domu Rembielińska, wnuczka Aleksandra i Pelagii, córka Teresy i Konstantego Rembielińskich.

Przyczytaj również :

Grób Hrabiny Pelagii Branickiej po pierwszym mężu Rembielińskiej znajduje się w Krośniewicach - zobacz Pogrzeb Hrabiny.

Grób Julii Lubomirskiej z domu Rembielińskiej, ostatniej z Rembielińskich zobacz tutaj.

Grób Stanisława Rembielińskiego w Montresor zobacz tutaj.


"Polacy pochowani na cmentarzu w Montresor"

Iwona M. Dacka - Górzyńska, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski

Warszawa 2008