sobota, 31 października 2015

Pogrzeb Hrabiny (1895)

Grób rodziny Rembielińskich (fot.ekrosniewice.pl)
Pelagia, żona Aleksandra Rembielińskiego, została pochowana w 1895 roku w Krośniewicach.

Dziennik Poznański 5.12.1894
W Warszawie przedwczoraj zmarła Pelagia hr.Branicka ur. 17.09.1830 roku, córka śp. Konstantego Ordynata Zamojskiego  i Anieli z Ks.Sapiehów.
W 1854 roku poślubiła w Hamburgu śp. Aleksandra Rembielińskiego właściciela dóbr Krośniewice, zmarłego w 1872 roku.
W 1873 roku wyszła powtórnie za mąż za śp. Ksawerego hr. Branickiego.
Owdowiawszy w 1879 roku zamieszkała w Warszawie.

Krośniewice 1895
W piątek 19 stycznia odbyło się w naszym kościele nabożeństwo żałobne przy zwłokach ś.p. hrabiny Pelagji z Zamojskich Branickiej, zmarłej w Warszawie dnia 2-go grudnia. Po nabożeństwie ksiądz kanonik, proboszcz parafji tutejszej, wygłosił do zgromadzonego ludu mowę, w której wspominał szlachetne czyny zmarłej. Potem orszak żałobny wyruszył z kościoła na cmentarz w asystencji kilku księży i licznie zgromadzonego ludu. Nawet żydzi, przypominając sobie dobrodziejstwa ś.p. hrabiny, pośpieszyli oddać jej ostatnią posługę. Bo też to była kobieta, jakich niewiele spotyka się na świecie. Iluż to biedaków znalazło u niej wsparcie, ile ubogich, wdów i sierot doznawało od niej pociechy, odchodząc z hojną jałmużną! A i podróżni, i podupadli urzędniczy czy rzemieślnicy, nie odeszli od niej z próżną ręką. Słowem, był to anioł prawdziwej cnoty i miłosierdzia. Dlatego wszyscy zanosimy za nią do Boga modlitwy, mówiąc: daj jej Boże królestwo niebieskie!

Zobacz zdjęcie i metrykę chrztu Pelagii - tutaj
Zobacz rownież Pelagię z dziećmi - Pelagia Rembielińska z Zamojskich