piątek, 18 września 2020

Pelagia Cecylia Ewa Zamoyska

Pelagia Zamoyska

W zasobach metrykalnych parafii Świętego Andrzeja w Warszawie odnalazłem metrykę chrztu z 1830 roku  Pelagii Cecylii Ewy Zamoyskej (później po pierwszym mężu Rembielińskej, po drugim Branickiej). W wielu źródłach jako data jej narodzin widnieje dzień 17 września, lecz z poniższej metryki chrztu dowiadujemy się, że urodziła się ona dzień później. Zatem prawidłową data jej narodzin jest 18 września 1830 roku. 

Działo się w Warszawie dnia 8 października 1830 roku. Stawił się Jaśnie Wielmożny Konstanty Hrabia Zamoyski Szambelan Jego Cesarsko - Królewskiej Mości (...) i okazał na dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie na dniu 18 września roku bieżącego o godzinie czwartej rano z jego małżonki Anieli z Xiążąt Sapiehów. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imona : Pelagia Cecylia Ewa a rodzicami jego chrzestnemi byli Jaśnie Wielmożni : Zofia z Xiążąt Czartoryskich Hrabina Ordynatowa Zamoyska i Jan Hrabia Zamoyski. 

Pierwszym mężem Pelagii był Aleksander Rembieliński i była ona matką Stanisława i Konstantego Rembielińskich. Po śmierci Aleksandra poślubiła Franciszka Ksawerego Branickiego. Pelagia została pochowana w Krośniewicach o czym pisałem tutaj. Warto przypomnieć, że w Krośniewiach zmarła jej matka - Aniela Hrabina Zamoyska - o czym pisałem już w 2014 roku tutaj.

Fotografia pochodzi z zasobu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.