sobota, 5 września 2020

Bombardowanie Krośniewic (1939)


Krośniewice 6 września 1939 r.

"W dniu 6 września niemieckie lotnictwo po raz pierwszy i chyba jedyny regularnie bombardowało Krośniewice.(...) W wyniku tych nalotów na kolejce zginęli kolejarze : Bolesław Parandyk, Tomasz Kisielewski, Maliszewski, Alfons Skalski". (źródło : "Krośniewice. Dzieje miasta i okolic" )

Fotografia poglądowa pochodząca z okresu II wojny światowej i według opisu prezentuje ona Krośniewice. Natomiast rozstaw szyn sugeruje, że zdjęcie może pochodzić z ówczesnej stacji normalnotorowej Krośniewice, czyli współczesnych Ostrów. Przypomnę, że stacja w Ostrowach do 1968 roku nosiła nazwy: Krośniewice, Kranzwerder lub Krośniewice Kutnowskie o czym pisałem więcej np. tutaj.