sobota, 1 września 2018

Nieznany syn Rajmunda

Rajmund Rembieliński (1775-1841) po poślubieniu w 1819 roku Antoniny Weltz (ok.1800 - 1868) doczekał się dwóch synów : Aleksandra urodzonego w 1820 roku oraz Eugeniusza urodzonego w 1824 roku. Takie dane były dotychczas znane. Tym czasem w warszawskich aktach stanu cywilnego dla cyrkułu I natrafimy na metrykę narodzin w 1822 roku Konstantego Maksymiliana Karola Rembielińskiego, syna Rajmunda i Antoniny.Przedstawiam metrykę narodzin syna Rajmunda.
Źródło : szukajwarchiwach.pl

W chwili obecnej nieznane są dalsze losy Konstantego.