środa, 6 maja 2015

Eugeniusz Rembieliński

Eugeniusz Rembieliński - ur. w 1824 r. w Warszawie. Młodszy syn Rajmunda Rembielińskiego (lat 49) i Antoniny z Weltzów (lat 23).
Odziedziczył Jedwabne, stąd brak jego większych związków z Krośniewicami.
W roku 1860 poślubił Zofię Łączyńską, ale małżeństwo w 1866 roku zostało unieważnione.

W skorowidzu mieszkańców miasta Warszawy na rok 1854, Eugeniusz Rembieliński widnieje jako właściciel dóbr, zamieszkały przy Krakowskim Przedmieściu 412b.

E.Rembieliński i Z.Łączyńska
Natomiast w testamencie swojej matki, Antoniny Skarżyńskiej z domu Weltz z pierwszego męża Rembielińskiej, spisanym w Sokolnikach Wielkich 02.07.1867 roku, Eugeniusz wymieniany jest jako zamieszały w Wiedniu.

Opisując pierwszą żonę Rajmunda Rembielińskiego, dziedziczkę Krośniewic, wspominałem, że wysłała ona do Eugeniusza swoje pamiętniki, aby je wydrukował i opublikował, co jednak nie nastąpiło (czytaj więcej Agnieszka Opacka )