środa, 11 lipca 2018

Betar w Krośniewicach (1929)

Logo Betaru
Betar - żydowski ruch młodzieżowy, powstały w 1923 roku. W Krośniewicach został założony w 1929 roku przez Jechezkiela Bagno. Beatr dążył do ustanowienia państwa żydowskiego na terenach Palestyny. Organizacja wzorowała się na ruchach nacjonalistycznych (brunatne koszule, pozdrowienia salutem rzymskim). Na terenie Polski i Palestyny organizacja dokonywała ataków terrorystycznych ( podkładając bomby). W czasie II wojny światowej członkowie Betaru walczyli w Żydowskim Związku Wojskowym, brali udział w powstaniu w getcie warszawskim oraz Powstaniu Warszawskim.


Jechezkiel Bagno (Ben Szlomo) - urodzony w 1906 roku w Krośniewicach, zginął w lutym 1939 roku pod Tel Awiwem. Jechezkiel już od wczesnych lat młodzieńczych był aktywnym syjonistą. Po ukończeniu hachszary w Klosowie i po powrocie do domu w 1929 roku założył w Krośniewicach organizację Betar. W 1930 roku otrzymał certyfikat i z pierwszą grupą wyjechał do Palestyny.
Wspomnienie o nim : Jecheskiel Bagno jest aktywny na froncie, tak samo jak w Krośniewicach. Pracuje w partii rewizjonistycznej. Listy jego były zawsze przepojone wielkim idealizmem i oddaniem bezkompromisowej walce o Państwo Żydowskie.