sobota, 5 kwietnia 2014

Środek świata

O mieście w którym, wyszedłszy z któregokolwiek domu, znajdziesz zawsze kościół przed sobą oraz o tym, że środek świata jest w Krośniewicach.

 
 


Kurier Warszawski 1872 r.