piątek, 21 sierpnia 2020

Major Marian Dzierzbicki

Major Dzierzbicki

Marian Dzierzbicki - urodzony 20.05.1890 roku w Krośniewicach, syn Karola i Wandy z Wołyńskich. Z jego metryki chrztu w krośniewickiej parafii dowiadujemy się, że ojciec Mariana był krośniewickim lekarzem. Natomiast Marian Dzierzbicki to oficer Wojska Polskiego w stopniu Majora. W sierpniu 1920 roku bronił Włocławka przed bolszewikami. W latach 30-tych dowódca II batalionu 39 pułku piechoty. Według wikipedii zmarł w 1967 roku i został pochowany na cmentarzu w Gostyninie.

O Marianie Dzierzbickim wspominałem w wątku wojna polsko - bolszewicka (1919-1921).

Metryka chrztu Mariana Dzierzbickiego

                                    Źródło foto  : Wikipedia ;