sobota, 5 stycznia 2019

Krośniewickie wybory (1883)

"Z Krośniewic (...) donoszą nam, że tej jesieni odbyły się tam wybory gminne. Wójtem pozostaje na nowe trzylecie p. Kowalski, który już od lat sześciu ten urząd sprawuje i jak z tego widać, ma zaufanie u swych sąsiadów. W temże miasteczku na zebraniu odbytem pod koniec listopada uchwalono sprawić za pieniądze miejskie 16 latarń naftowych dla oświetlenia ulic podczas nocy. Nadto postanowiono starać się u władzy, aby mieszkaniec miasteczka Nusyn Lewczak, który siedzi teraz w więzieniu z powodu kradzieży koni, został przesiedlony na Syberię, ponieważ wszyscy uważają go za największego złodzieja w okolicy. "

Gazeta Świąteczna nr 156 z 30 grudnia 1883 r. str.2.