niedziela, 10 września 2017

Związek Strzelecki

Odznaka Związku Strzeleckiego
Związek Strzelecki - to paramilitarna organizacja społeczno - wychowawcza powstała w 1910 roku we Lwowie i będąca podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. Do tradycji Związku Strzeleckiego nawiązują niektóre istniejące obecnie organizacje paramilitarne.
Przenieśmy się zatem do Krośniewic z okresu międzywojennego (notatka prasowa) :
W roku 1926 powstał w Krośniewicach Oddział Związku Strzeleckiego. Warunki rozwoju zarówno z przyczyn nieorientowania się pewnych sfer społeczeństwa, jak i samych członków, miał niesłychanie ciężkie. Poza dość licznym stanem ilościowym w początkowym stadium istnienia mało czym więcej mógł zaznaczyć swoją egzystencję.(..)Powoli, ale stale społeczeństwo miejscowe nabiera przekonania do organizacji. Udział strzelców w obchodach narodowych i zawodach sportowych, urządzane przez władze organizacji odczytów i uroczystości (11.11; 19.03; 03.05) od dłuższego już czasu stale i widoczne dzięki posiadanym mundurom, zbiórki i ćwiczenia, wszystko to sprzyja rozwojowi zarówno lepszych warunków dla oddziału jak i korzyści odnoszonych przez strzelców w konsekwentnej pracy w oddziale. Jednym z pośród wielu objawów zmiany na lepsze, do niedawna tak przyjaznej atmosfery jest przyznanie przez radę m. Krośniewice subsydium co umożliwi oddziałowi wynajęcie niezbędnego lokalu i urządzenie świetlicy. W najbliższym czasie projektują się mecze piłki nożnej oraz "hazeny" między odziałem Krośniewice a Kutnem, jak również uroczysty obchód 14-stej rocznicy wymarszu 1-ej Komapnji Kadrowej w bój o wolność.