sobota, 25 lutego 2017

Opis miasta (1895)

Kościół, z kolekcji www.ekrosniewice.pl
Krośniewice w roku 1895
Miasteczko nasze, położone o 6 wiorst od Ostrów, stacji koleji żelaznej warszawsko - bydgoskiej, ma do czterech tysięcy ludności, wśród której więcej niż połowa jest żydów.
Mamy tu kościół, sąd, urząd gminny trzy szkoły, jedną dla chłopców, a dwie dla dziewcząt. Mamy też pocztę, aptekę i doktora.
Mieszkańcy miasta trudnią się przeważnie rzemiosłem: szewstwem, stolarstwem, kowalstwem a najwięcej mularstwem. Wielu chodzi ztąd na zarobek do miasta Łodzi. Mieszczan rolnych u nas wcale niema. Domy po większej części są własnością żydów, tylko kilka należy do katolików.

Gazeta Świąteczna 1895
Pisownia oryginalna

Zobacz też opis miasta w 1915,  1917 , 1948