niedziela, 27 listopada 2016

Poezje Konstantego Gaszyńskiego

"Poezje" Konstantego Gaszyńskiego zostały wydane w Paryżu w 1844 roku.
Poeta w wierszu p.t."Pamiątce Artura Zawiszy" opisuje okoliczności pojmania Artura Zawiszy w lasach krośniewickich.

 Fragment :
"Lecz inny głos cię wzywał, inna myśl wabiła,
Bo i Polska ci matką i kochanką była.
Oręż błysnął w twej dłoni, oręż co śmierć niesie.
Z którym poznał się Moskal w Krośniewickim lesie."

O schwytaniu Artura Zawiszy pod Krośniewicami pisałem w 2013 roku w wątku Artur Zawisza ps. Czarny.