sobota, 26 marca 2016

Zygmunt Piechowski

Zygmunt Jan Piechowski - urodzony w 1933 roku w Krośniewicach.

W wieku 16 lat, został aresztowany (w listopadzie 1949 roku) przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego z Łodzi. Na podstawie śledztwa w sprawie działalności niepodległościowej o nazwie "Narodowa Organizacja Dywersyjna", która w późniejszym okresie przyjęła nazwę Narodowe Siły Zbrojne, został oskarżony i osądzony za działalność niepodległościową od lutego 1949 roku. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego z 1950 roku na 5 lat więzienia. Więziony najpierw w Łodzi a następnie w Jaworznie, gdzie władze komunistyczne utworzyły więzienie - obóz dla młodocianych więźniów politycznych w wieku 16-21 lat.  Na podstawie amnestii został zwolniony w 1953 roku.

Aktualnie pan Zygmunt jest Prezesem łódzkiego oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944 - 1956 "Jaworzniacy". 

Przypomnę, że zgodnie z inicjatywą Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", czyli dniem pamięci o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku to święto zostanie upamiętnione w Krośniewicach. 
Nie pozwólmy milczeć historii.