czwartek, 15 października 2015

Kościół w Krośniewicach (1887)

Notatka prasowa z 1887 roku opisująca kościół w Krośniewicach.

Pierwotny dawny kościółek spalił się roku 1681. Na jego miejsce wystawił ks.Bardziński, sufragan kujawski, nową drewnianą świątynię w roku 1692 pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P i S.Michała Archanioła. 
W roku 1872 stanął obok niego nowy kościół już murowany (o poświęceniu kamienia węgielnego w 1866 roku przeczytasz tutaj ), środkami miejscowych dziedziców pp.Rembielińskich i ogółu parafian. Roku 1878 nowy ten przybytek został konsekrowany.
Wzniesiono tę nową świątynię z cegły palonej, w stylu ostrołukowym, z jedną wieżą ozdobioną zgrabnymi narożnikami przy zakończeniu. Wielki ołtarz posiada pięknego pędzla obraz Ukrzyżowanie Zbawiciela, dar Karola hr.Zamoyskiego. Zwracają też uwagę dwa dobrego pędzla włoskiego obrazy, zawieszone w prezbiterium. Ładne są też dwa kolorowe okna tegoż prezbiterium, z których jedno przedstawia Ucieczkę do Egiptu, drugie Zwiastowanie N.M.P.