piątek, 17 lipca 2015

Polska Macierz Szkolna

Polska Macierz Szkolna, to powstała na początku XX wieku organizacja kulturalno - oświatowa, której celem było krzewienie i popieranie oświaty w duchu chrześcijańskim i narodowym poprzez zakładanie i prowadzenie w języku polskim instytucji wychowawczo - oświatowych (szkół, bibliotek, czytelni) . Jednym z jej inicjatorów był Henryk Sienkiewicz.

W listopadzie 1906 roku krośniewickie Koło Macierzy postanowiło otworzyć kursy dla analfabetów i czytelnie w Krośniewicach oraz szkółkę w Miłonicach.

Zarząd Koła Macierzy w Krośniewicach stanowili : Kajetan Kucharski, Zygmunt Raczyński, Wacław Lissowski, Kazimierz Konicki, Andrzej Przychódniak, Ludwik Tarnowski.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli : Ludwik Jasiński, Nepomucen Bieńkowski, M.Turna.
Delegatami zostali : Konstanty Rembieliński, J.Sztembert.