Krośniewicka strona regionalna     Kolekcja pocztówek    Metryki znanych osób związanych z Krośniewicami     Miasto i okolica na mapach     Ciekawostki i wydarzenia    Krośniewice w literaturze   Kolej wąskotorowa   Judaica   Mariawici   Ludzie Krośniewic   

poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Imieniny Komendanta

żródło : wikipedia
W 1929 roku w całym kraju uroczyście obchodzono imieniny Wodza Narodu Józefa Piłsudskiego.
W Krośniewicach organizatorami byli: Związek Strzelecki, Straż Pożarna, Harcerstwo, Towarzystwo "Lutnia", Związek Kolejarzy oraz władze miasta.

Po nabożeństwie w kościele katolickim oraz w synagodze, udano się na specjalne posiedzenie Rady Miasta, celem uchwalenia depeszy z życzeniami dla Marszałka. Tekst jej został odczytany mieszkańcom i entuzjastycznie przez mieszkańców zaakceptowany.

Tego dnia odbyły się w Krośniewicach trzy seanse filmowe oraz kwestowano na łódź podwodną im. Marszałka Piłsudskiego.