piątek, 13 czerwca 2014

Delegacja kolejarzy u Premiera

W 1918 roku Premier Jędrzej Moraczewski, przyjął delegację pracowników kujawskich kolejek dojazdowych : Krośniewice - Dobre - Stryków. Delegacja pod przewodnictwem Władysława Rudzińskiego przybyła, aby upomnieć się o naprawienie krzywd doznanych od poprzednich kierowników ministerialnych.
Kolejarze przypominali, kiedy ustąpili Niemcy, to personel miejscowy nie dopuścił przede wszystkim do zdekompletowania taboru, warsztatu, stacji itp. a potem do zawieszenia ruchu. Prowadził on całą machinę kolejową dotychczas. Tymczasem obecnie przybył na miejsce mianowany przez poprzednie jeszcze ministerjum dyrektor p. Grützmacher, wykwalifikowany wprawdzie inżynier, ale mechanik, kierownik warsztatów kolejowych w Rosji, za którym można przypuszczać przybędą inni funkcjonariusze. 
Słusznie zatem zaniepokojeni o swe stanowiska dotychczasowi, a zasłużeni w dniach krytycznych pracownicy, zwracają się do dzisiejszego rządu Ludowego o sprawiedliwość.

Jędrzej Moraczewski - Premier utworzonego 17 listopada 1918 roku przez Józefa Piłsudskiego Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej.