czwartek, 8 maja 2014

Roman Dmowski

źródło foto : http://pl.wikipedia.org
Dnia 08.01.1939 roku w Krośniewicach zostało odprawione nabożeństwo "za spokój duszy śp. ukochanego Wodza narodowego Romana Dmowskiego", zmarłego kilka dni wcześniej tj. 2 stycznia 1939. Podczas nabożeństwa kościół był wypełniony wiernymi, a ks. kanonik Katuszewski w trakcie kazania podkreślał znaczenie i działalność Wielkiego Polaka. "Dzieła i wskazania Dmowskiego, muszą wypełniać pokolenia, jeśli naród polski chce być silny i niezależny" - nauczał ks. Proboszcz.
Staraniem krośniewickiego koła Stronnictwa Narodowego oraz Związku Kupców Chrześcijan z Krośniewic, został wysłany list kondolencyjny do komitetu pogrzebowego w Warszawie.

Roman Dmowski (1864-1939) polski polityk (poseł, Minister Spraw Zagranicznych), publicysta, współzałożyciel Narodowej Demokracji.