poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Miejskie przedszkole

Miejskie przedszkole (2013)
Stare przedszkole zajmowało piętrowy budynek, w którym z trudem mieściło się siedemdziesięcioro dzieci. Dlatego w lipcu 1979 roku rozpoczęto kopanie fundamentów pod nową placówkę. Pierwotnie planowano budowę przedszkola dwupiętrowego, lecz nie uzyskano stosownych zezwoleń. Ostatecznie powstał budynek parterowy, w kształcie litery L, przylegający do starego budynku (w którym znalazło się zaplecze gastronomiczne).
Przedszkole budowane było w "czynie społecznym". Bezpośrednio przez plac budowy oraz w innej formie pomocy, przewinęło się około 700 osób. W budowę zaangażowane były wszystkie większe krośniewickie zakłady: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Zarząd Kujawskich Kolei Dojazdowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, PGR Błonie, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", Urząd Miasta i Gminy, Zakład Usług Wodnych, filia ZPR "Miflex", szkoły, organiazacja ZSMP, Liga Kobiet Polskich.
Przedszkole wybudowane sumptem społecznym, co podkreślała stosowna tablica na budynku. Oddano je w 1984 roku, po 5 latach budowy i znalazło się w nim miejsce dla 120 dzieci.