niedziela, 5 października 2014

Medal

W 1983 roku Mennica Polska wydała okolicznościowy medal w nakładzie 300 sztuk. Awers przedstawia portret Jerzego Dunin Borkowskiego. Na rewersie został umieszczony napis : Utworzenie Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach, Oddziału Muzeum Narodowego w Warszawie, 1978.