sobota, 27 września 2014

Dr Stanisław Zaborowski

Stanisław Zaborowski
Dr Stanisław Zaborowski ( 1864 - 1939 ) lekarz, studia ukończył w Paryżu. Założył w 1907 roku Warszawską Miejską Szkołę Położnych oraz utworzył pierwszy w Warszawie, Szpital Położniczy im. Św. Zofii (1912 r.) ,w którym pracował do 1935 roku. Otrzymał najwyższe francuskie odznaczenie - Kawalera Legii Honorowej. Zmarł w 1939 roku i został pochowany w Krośniewicach (patrz nekrolog poniżej)