Krośniewicka strona regionalna     Kolekcja pocztówek    Metryki znanych osób związanych z Krośniewicami     Miasto i okolica na mapach     Ciekawostki i wydarzenia    Krośniewice w literaturze   Kolej wąskotorowa   Judaica   Mariawici   Ludzie Krośniewic   

piątek, 23 maja 2014

Mątwy-Krośniewice-Stryków

Linia kolejowa z Krośniewic do Strykowa (mapa z pocz.lat 20)

Wraz z wybuchem I wojny światowej (1914), grupa wojsk niemieckich rozpoczęła budowę (na potrzeby wojska) kolejki polowej z cukrowni Mątwy (obecnie dzielnica Inowrocławia) przez Krośniewice do Strykowa. Łącząc w ten sposób Kujawy z koleją Warszawsko - Kaliską.
Układanie toru (600mm) odbywało się poprzez wykorzystanie do budowy metody toru patentowego (Decauvilla), ale i adaptowano dotychczas istniejące linie kolei cukrowniczych.
Linia do Krośniewic została doprowadzona już w 1914 roku. Źródła nie podają jednoznacznie dokładnej daty dotarcia do miasta. Zapewne miało to miejsce w okresie od września / października do połowy grudnia 1914 roku (1).
Wojska niemieckie, kierując się na południe od Krośniewic, wykorzystały istniejącą linię cukrowniczą (Ostrowy - Koryta) . Następnie dalej przez Łęczycę, Ozorków doprowadzono tory w połowie grudnia 1914 lub na początku stycznia 1915 roku do Strykowa (2). W ten sposób kolej Mątwy - Dobre - Płowce - Boniewo - Krośniewice - Łęczyca - Stryków wybudowano w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Jeszcze w 1915 roku został zlikwidowany odcinek Mątwy - Dobre, ale pozostała część licząca aż 114 km w dalszym ciągu pełniła funkcje wojskowe.
Warto też wspomnieć, że na potrzeby cukrowni Ostrowy, wybudowano trzy odnogi z Krośniewic : do Dzierzbic, Krzewaty i Opiesina.

Stacja Krośniewice Miasto
Od roku 1916 władze niemieckie zmieniły charakter linii kolejowej, przekształcając ją w kolej publiczną. Dzięki temu w Krośniewicach zatrudniono cywilów, w tym Polaków oraz wybudowano budynek dworca, warsztaty i montownię. Natomiast mieszkańcy Krośniewic zyskali połączenie z dwoma liniami normalnotorowymi : kolei Warszawsko - Bydgoskiej ( stacja Krośniewice/Ostrowy) oraz Warszawsko - Kaliskiej (stacja Stryków). Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, koleje kujawskie zostały przejęte po okupantach i dalej rozwijane.
c.d.n.
Więcej o tematyce kolejowej znajdziesz w kategorii artykułów kolej wąskotorowa
Bądź na bieżąco i śledź stronę "Krośniewice dawniej i dziś" na facebooku 

(1),(2) - Ustalenie dokładnej daty jest kwestią sporną. Poszczególni autorzy podają różne dane np. B.Pokropiński wrzesień/październik 1914 w odniesieniu do Krośniewic oraz początek stycznia 1915 wobec Strykowa. J.Pawłowski podaje dokładną datę 06.12.1914 roku jako dzień dotarcia do Krośniewic. Jeszcze inne daty można spotkać w prasie codziennej, w opracowaniach, czy źródłach internetowych. Zatem, aby nie powielać błędów, przy braku jednoznacznych dowodów, daty zostały określone w przybliżeniu "od" - "do".

 aktualizacja : Dokładną datę dotarcia do Krośniewic podaję w wątku Rok1914 kolej w Krośniewicach