poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Monografia Krośniewic

Monografia Krośniewic to pierwsze i dotychczas jedyne tak obszerne opracowanie dziejów miasta. Książka J. Józefeckiego i P. Stasiaka przedstawia historię Krośniewic od czasów najdawniejszych do 1945 roku. Autorzy prezentują losy miasta oraz ludzi w nim mieszkających, nieznane fakty, obszerne dane. Snują też przypuszczenia wszędzie tam, gdzie nie zachowały się dokumenty, próbując odtworzyć nieznane wydarzenia sprzed wielu lat. Praca ich bogata jest w fotografie, pocztówki, indeksy osobowe oraz tabele liczbowe. Z tego też powodu, nie jest to lektura do poduszki :)

Wszyscy zainteresowani historią Krośniewic, znajdą w tej książce ciekawe i cenne informacje, choć zdarzają się też błędy oraz pominięcia pewnych zagadnień. Zresztą sami autorzy byli świadomi, że wraz z pogłębianiem poszukiwań, będą się pojawiały nowe fakty, nowe dokumenty, które nie były im znane w trakcie przygotowywania tej publikacji. Notabene, czytelnicy tego bloga mogą zapoznać się np. z niepublikowanymi wcześniej w opracowaniach dot. Krośniewic wydarzeniami oraz z pocztówkami, które nie zostały zaprezentowane w omawianej książce.
Zabrakło mi w tej pozycji, wyodrębnienia losów rodziny Rembielińskich, które poprzez przyjętą formułę publikacji, giną gdzieś w poszczególnych jej rozdziałach. Podobnie zresztą jak symboliczne potraktowanie na "dwóch stronach" kilkudziesięcioletniej historii krośniewickiej kolejki, świadczyć może o zignorowaniu przez autorów tej tematyki. Jak przystało na pracę naukową, zabrakło mi też w wielu miejscach, bezpośredniego odniesienia do źródła prezentowanej informacji np. skąd autorzy wiedzą, że Wołyński z Błonia, to ten do którego się odnoszą w publikacji a nie jedynie zbieżność nazwiska ?

Oczywiście powyższe, nie umniejsza zbytnio wartości tej pracy. Uważam, że jest to bardzo cenna pozycja naukowa dla mieszkańców Krośniewic. Obawiam się jednak, że pozostanie jedynym książkowym opracowaniem, jeszcze przez wiele lat. Monografia "Krośniewice. Dzieje miasta i okolic" jest fundamentem, punktem wyjścia do dalszych badań nad historią Krośniewic. Pozycja ta, powinna zmobilizować i zachęcać do dalszych poszukiwań w archiwach, materiałów dotyczących tego miasta.

Na zakończenie zwracam uwagę na fakt, że autorzy w swojej pracy wykorzystują m.in. opracowanie "Proszkownia mleka - Krośniewice. Zarys monograficzny 1929-1979". Uważam, że współcześnie brakuje takich monograficznych opracowań (choćby w formie folderów) opisujących np..:
- Rembielińskich z Krośniewic;
- Historii kolei wąskotorowej;
- Historii parafii katolickiej i innych związków wyznaniowych (gmina żydowska, parafia mariawicka);
- i innych : szkoły, harcerstwa, straży pożarnej.
 A po książce J. Józefeckiego i P. Stasiaka, przygotowanie takich opracowań powinno być kolejnym wyzwaniem dla instytucji publicznych w Krośniewicach.


Polecam
Jan Józefecki, Piotr Stasiak "Krośniewice. Dzieje miasta i okolic. Od Średniowiecza do 1945 r." (2005)