Krośniewicka strona regionalna     Kolekcja pocztówek    Metryki znanych osób związanych z Krośniewicami     Miasto i okolica na mapach     Ciekawostki i wydarzenia    Krośniewice w literaturze   Kolej wąskotorowa   Judaica   Mariawici   Ludzie Krośniewic   

czwartek, 24 kwietnia 2014

Kolej cukrownicza


Na potrzeby cukrowni Ostrowy, wybudowano w 1910 roku kolejową linię wąskotorową. Łączyła ona cukrownię Ostrowy ze stacją kolei normalnotorowej Krośniewice dworzec Wiedeński (obecnie Ostrowy) oraz prowadziła do folwarku Koryta (pomiędzy Daszyną a Łęczycą). Była to pierwsza trakcja kolejowa, która zawitała w pobliże Krośniewic, ale linia ta omijała miasto z jego prawej strony (na załączonej mapce przebieg linii kolejowej oznaczyłem kolorem czerwonym).
Odcinek ten miał 27 km długości o szerokości toru 750 mm. Na wyposażeniu cukrowni Ostrowy w latach 1910-1914 były dwa parowozy i około 60 wagonów, którymi dostarczano surowce do cukrowni.
Z początkiem I wojny światowej, wycofujący się Rosjanie zdemontowali część torów, które wraz z całym taborem ewakuowali na wschód. Na przełomie 1914/1915 roku, wojska niemieckie dotarły do Krośniewic z linią wąskotorową o szerokości toru 600 mm. Przemieszczając się na południe, wojska niemieckie wykorzystały dotychczasową linię cukrowniczą Ostrowy - Koryta, przebudowując ją z 750 mm na 600 mm. Ale więcej o tym w kolejnym artykule...

Więcej o tematyce kolejowej znajdziesz w kategorii artykułów kolej wąskotorowa