Krośniewicka strona regionalna     Kolekcja pocztówek    Metryki znanych osób związanych z Krośniewicami     Miasto i okolica na mapach     Ciekawostki i wydarzenia    Krośniewice w literaturze   Kolej wąskotorowa   Judaica   Mariawici   Ludzie Krośniewic   

niedziela, 13 kwietnia 2014

Krośniewice na Drodze Żelaznej Warszawsko - Bydgoskiej

Celem powstania Drogi Żelaznej Warszawsko - Bydgoskiej (w skrócie DŻWB) było stworzenie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego Warszawy (Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej) z Prusami Wschodnimi.
Pierwotnie planowano wybudowanie najkrótszej i najprostszej drogi z Łowicza, przez Gostynin, Kowal i Włocławek.
Jednak akcjonariusze Towarzystwa budującego drogę, wnioskowali do Rządu z żądaniem, aby pierwotny plan został zmieniony a droga poprowadzona została przez Kutno i Krośniewice. Uzasadniano, iż tereny te są ożywione przemysłowo m.in dzięki cukrowniom Łanięta i Ostrowy oraz fabryce tytoniu w Krośniewicach. Zwracano uwagę, że zwiększenie ruchu pasażerskiego gwarantowało krzyżowanie się dróg bitych w Krośniewicach : z Kalisza i Konina do Łowicza oraz z Łodzi, Zgierza, Ozorkowa do Włocławka.
Rząd propozycję zmiany przebiegu DŻWB zatwierdził 11 lipca 1859 roku i natychmiast przystąpiono do prac.
Droga Żelazna Warszawsko - Bydgoska została oddana, do stacji granicznej w Alexandrowie, w dniu 3 grudnia 1862 roku.

Ówczesna stacja Krośniewice to obecnie Ostrowy.
O krośniewickich stacjach kolejowych pisałem w poście STACJA - polecam .