sobota, 26 listopada 2016

Gen. Mieczysław Ryś - Trojanowski

Generał Mieczysław Ryś - Trojanowski - urodzony 21.10.1881 roku w Krośniewicach (akt urodzenia umieściłem w metrykach). Był synem Szymona Trojanowskiego, powstańca styczniowego z Krośniewic (czytaj o nim więcej ). Zamordowany w obozie koncentracyjnym w 1945 roku w Mauthausen. 

Służył w Legionach Polskich w trakcie I wojny światowej, dowodził oddziałem w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 roku. Po agresji ZSRR na Polskę w 1939 roku przedostaje się na Węgry, gdzie działa w konspiracji współpracując z Armią Krajową. Po aresztowaniu przez Niemców w 1944 trafia do obozu Mauthausen.

Wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Złotym Krzyżem Zasługi.