niedziela, 12 czerwca 2016

Chorąży Jan Zwierzchowski


Jan Zwierzchowski urodzony w 1902 roku w Kajewie, gmina Błonie, powiat kutnowski.

Uczestnik wojny polsko - bolszewickiej 1920 roku, następnie służył w Korpusie Ochrony Pogranicza a we wrześniu 1939 roku stacjonował na granicy polsko - litewskiej. Internowany a następnie został zesłany wgłąb Rosji Sowieckiej. Gdy w wyniku porozumienia polsko - sowieckiego powołano Armię Polską wraz z armią Andersa w 1942 roku opuścił ZSRS. Walczył m.in. pod Monte Cassino. Został wielokrotnie odznaczony (Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i inne). Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie jak wielu naszych żołnierzy pracował fizycznie w browarze.  Zmarł w 1989 roku.


źródło oraz więcej informacji : armiaandersa.pl