sobota, 16 kwietnia 2016

Aniela Zamoyska

Notatka prasowa informująca o śmierci w Krośniewicach Anieli z Książąt Sapiehów Hrabiny Zamoyskiej.
Informował o tym Kurjer Warszawski w 1855 r.


Czytaj też wcześniejszy wpis pochodzący z ksiąg krośniewickiej parafii Metryka Hrabiny