wtorek, 22 marca 2016

Karol Milde

Karol Milde - urodzony w Krośniewicach w 1846 roku, jako syn Józefa Milde (sekretarza urzędu pocztowego w Krośniewicach) i Ludwiki z Sulikowskich (więcej w Metrykach)

Kształcił się w słynnej szkole pułtuskiej a następnie w Warszawie. 
Brał udział w Powstaniu Styczniowym (1863 r.) za co został zesłany na 5 lat do Krasnojarska.
Po powrocie do kraju poświęcił się cukrownictwu, pełniąc m.in funkcję wicedyrektora cukrowni w Silniczce. Był tam także przez lata kierownikiem Stacji Meteorologicznej. 

Zmarł w 1912 roku w Silniczce, pochowany został w Maluszynie (powiat ramoszczański).