sobota, 13 grudnia 2014

Julian Brun - krośniewickie korzenie komunisty

Julian Brun (1886-1942) - działacz lewicowy i komunistyczny, polski i radziecki dziennikarz, publicysta.

Julian Brun był synem Teodora Bruna, właściciela fabryki tytoniu i Celiny z Kaufmanów z Krośniewic. W rodzinie Bruna żywe były sentymenty patriotyczne, gdyż jego dziadek Julian Kaufman z Krośniewic należał do organizatorów powstania styczniowego w Krośniewicach. Dziadek po upadku powstania był aresztowany i wraz z żoną więziony przez Rosjan w warszawskiej Cytadeli.
Zatem matka Juliana kultywowała tradycje rodzinne i wpajała je swoim dzieciom. W domu rodziców Bruna w Warszawie tradycje powstańcze (ze strony matki) zaczęły się szybko mieszać z działalnością społeczno - polityczną (aktywność antycarska) Juliana.

Julian Brun jest autorem rozprawy literackiej "Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek", która stała się swego rodzaju literackim manifestem "polskich" komunistów. Brun dążył do pozbawienia Polski niepodległości i wcielenia jej do sowieckiego imperium.

Jego wujem był Mieczysław Kaufman z Krośniewic.źródło : M. Gmurczyk - Wrońska "Julian Brun - Krytyczny szkic do portretu komunisty";
Tadeusz M. Płużański / Gazeta Polska Codziennie - "Brun przeciw Polsce"