niedziela, 2 listopada 2014

Metryka Jerzego Andersa


1 listopada 1896 roku w kościele ewangelicko-augsburskim w Chodczu, stawił się 33 letni zarządca majątku w Błoniu, Fryderyk Albert Anders.
Okazał syna urodzonego w Błoniu (obecnie Krośniewice) 8 września bieżącego roku z jego żony Wilhelminy Elżbiety z domu Tauchert, lat 28.
Dziecku temu na chrzcie świętym dokonanym 1 listopada 1896 roku w Chodczu, nadano imiona Jerzy Edward Anders.