czwartek, 27 lutego 2014

Pierwszy na świecie pilot polarny

Jan Nagórski – pierwszy na świecie pilot, który wykonywał loty nad Arktyką (w roku 1914). Był też pierwszym, który na wodnosamolocie wykonał "looping", czyli pętlę.
Urodził się 8 lutego 1888 roku we Włocławku. W wieku 17 lat, po ukończeniu szóstej klasy, przystąpił do egzaminu na prawo nauczania w czteroklasowych szkołach. Uzyskując uprawnienia, z początkiem roku szkolnego 1905/1906 objął posadę nauczyciela, a zarazem kierownika, w czteroklasowej szkole w Krośniewicach. Wiosną 1906 roku zdał eksternistyczny egzamin dojrzałości i posłał dokumenty do Oddesskiej Szkoły Wojskowej. I tak zaczęła się jego wojskowo –lotnicza przygoda.
Nagórski spisał swoje wspomnienia w dwóch książkach: "Pierwszy nad Arktyką"* i "Nad płonącym Bałtykiem" . W 1952 roku, Rosjanie nazwali na jego cześć jedną z polarnych stacji badawczych "Nagurskaja". Nagórski był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski a jego imieniem nazwano ulice w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Włocławku. Zmarł w wieku 93 lat ( w 1976 roku) i został pochowany na warszawskim cmentarzu komunalnym.
*W rękopisie do „Pierwszy nad Arktyką” (J.Nagórskiego), znajdują się nieopublikowane w książce obszerne opisy warunków pracy nauczycielskiej w Krośniewicach oraz relacje z okresu nauki w szkole oficerskiej.