sobota, 22 lutego 2014

Medalik z 1872 roku

Medalik - Pamiątka poświęcenia kościoła w Krośniewicach w 1872 roku.

Na medaliku : Matka Boska z dziecięciem w lewej ręce, na obłokach, głowy w koronach otoczone 9-cioma gwiazdami. Napis w otoku : PAMIĄTKA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W KROŚNIEWICACH. Na dole : D. 13 czerwca 1872 roku.
Na odwrocie: Święty Antoni z maleńkim Jezusem. W otoku napis : S. Antoni z Paduwy.

Rozmiar : 19-22 mm, kształt owalny.


Opracowanie : krosniewice.blogspot.com na podstawie Katalogu Medali Religijnych z 1887 roku